Zelf vrijwilliger worden?

Geïnspireerd door de mooie verhalen van onze vrijwilligers op deze website? Geïnteresseerd om zelf vrijwilliger bij Maasveld te worden? U bent van harte welkom!?

Maasveld biedt verschillende mogelijkheden voor vrijwilligers.
Je kunt structureel vrijwilligers zijn en verbonden worden aan een activiteit of groep op regelmatige basis. Je kunt incidenteel vrijwilliger zijn en af en toe je medewerking verlenen aan een activiteit of je wordt verbonden aan een individuele bewoner om deze bij een activiteit te begeleiden b.v. bij zwemmen en of wandelen.

Vrijwilligerswerk is vrijwillig maar niet vrijblijvend.
Voor bewoners van Maasveld is het van belang dat vrijwilligers zich goed kunnen inleven in hun leefwereld  en belangstelling. Bij de selectie van vrijwilligers wordt daar in het bijzonder op deze vaardigheden gelet. Maasveld biedt informatie en (bij)scholing om deze vaardigheden verder te ontwikkelen. Maasveld vraagt aan alle vrijwilligers een verklaring omtrent gedrag te overleggen.

Laat vrijblijvend uw gegevens achter via dit formulier. Geef aan naar welke activiteiten uw belangstelling uitgaat. Onze coördinator vrijwilligerswerk neemt dan contact met u op.

De velden met een * moeten worden ingevuld om het formulier te kunnen versturen.

Aanhef*
Meerkeuze*Deel deze pagina op