Vrijwilligers

Vrijwilligerswerk bij Maasveld - Charles Warnier
Vrijwilligers en mantelzorgers maken het leven van onze bewoners rijker! Zij maken de extra's mogelijk die Maasveld haar bewoners graag biedt.

Veel ouders en verwanten van onze bewoners vervullen een rol als mantelzorger. Daarnaast zijn er bij Maasveld meer dan 150 vrijwilligers actief. Zij ondersteunen vooral bij ontspanningsactiviteiten, maar geven ook persoonlijke aandacht op onze woongroepen.

Vrijwilligers binnen Maasveld spelen een nadrukkelijke rol in het welzijn van onze bewoners.
Samen met medewerkers van Maasveld zorg je ervoor dat de bewoners het leven kunnen leiden waar ze zelf voor kiezen. Het sociaal netwerk van de bewoner, familie, vrienden en bekenden dragen een steentje bij aan de zorg en ondersteuning.

Wat verstaan we onder vrijwilligers
Vrijwilligers verrichten werkzaamheden op vrijwillige basis. Je helpt mee in de ondersteuning en begeleiding van activiteiten voor bewoners. Na een zorgvuldig selectietraject en een goede match met een activiteit of woongroep ontvang je een vrijwilligerscontract. Je ontvangt geen salaris, maar wel reiskostenvergoeding.
Je vrijwilligerswerk is aanvullend en vooral gericht op activiteiten die het leven van de bewoner inkleuren en aangenamer maken.

Partners in de zorg
Maasveld beschouwt vrijwilligers als een partner in de zorg. Daarom vinden wij een goede samenwerkingsrelatie tussen medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers heel belangrijk. We hebben een gemeenschappelijk doel: goede zorg bieden en een aangenaam leven voor onze bewoners mogelijk maken. Wij spreken graag van gedeelde verantwoordelijkheid.

Deel deze pagina op