Vriend worden?

Zonder uw steun kan Stichting Steunfonds Vrienden van Maasveld De Droom van Daniëlle en andere projecten niet realiseren. Uw bijdrage is dan ook meer dan welkom!

Er zijn verschillende mogelijkheden:

Voor een éénmalige bijdrage of een periodieke schenking kunt u met behulp van het online donatieformulier uw bijdrage overmaken. Stichting Steunfonds Vrienden van Maasveld is een ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling) waardoor uw donaties aftrekbaar zijn voor de belastingen. Indien u ervoor kiest om tenminste vijf aaneengesloten jaren een vast bedrag over te maken, dan is deze gift volledig aftrekbaar van uw inkomen. Meer informatie over periodiek schenken met fiscale aftrek vindt u hieronder.

U kunt ons ook op andere manier steunen, bijvoorbeeld door sponsoring of een opname in het testament. Of wellicht heeft u  zelf een suggestie? Wij horen het graag! Neem contact met ons op via vrienden@koraalgroep.nl

Periodieke schenking (met fiscale aftrek)
Bij een periodieke schenking maakt u naar eigen keuze elk jaar, kwartaal of maandelijks een bedrag over. Kiest u om gedurende tenminste vijf aaneengesloten jaren een vast bedrag over te maken, dan is deze gift volledig aftrekbaar van uw inkomen. Afhankelijk van uw inkomen ontvangt u dan maximaal  52% van de schenking terug. U kunt dus meer schenken zonder dat het u extra geld kost! De bedragen die u periodiek aan Stichting Steunfonds Vrienden van Maasveld overmaakt, zullen gedurende de periode 2017 t/m 2021 volledig ten goede komen aan de realisatie van de Droom van Daniëlle.

Periodieke schenking en de Belastingdienst
De Belastingdienst stelt een aantal voorwaarden aan de fiscale aftrekbaarheid van deze zogenoemde periodieke schenking:

  • U maakt gedurende vijf aaneengesloten jaren elk jaar een vast bedrag over (bijvoorbeeld  50 euro);
  • De schenking is vastgelegd in een schenkingsakte tussen u en de Stichting Steunfonds Vrienden van Maasveld.

Hoe groot is de aftrek bij de Belastingdienst?
Bij een jaarsalaris tot en met € 19.922,- is de aftrek 36,55%. Bij een jaarsalaris tussen € 19.923,- en € 66.421,- is dat 40,2% en bij een jaarsalaris van € 66.422,- of meer 52%.  

Een rekenvoorbeeld:
U schenkt vijf aaneengesloten jaren € 100,- per jaar. Afhankelijk van uw jaarsalaris ontvangt u dan € 36,55, € 40,20 of € 52,- terug zodat deze schenking u feitelijk per jaar respectievelijk € 63,45, € 59,80 of € 48,- kost.

Meer weten? Klik hier voor verdere informatie

Deel deze pagina op