Logo Vrienden van Maasveld
Stichting Steunfonds Vrienden van Maasveld verleent financiële ondersteuning aan projecten en activiteiten die het leven van de bewoners van Maasveld aangenamer maken.

Om deze wensen te realiseren is de stichting op zoek naar (financiële) middelen en fondsen die door derden beschikbaar worden gesteld.

Met deze (financiële) middelen en fondsen worden bijzondere activiteiten en projecten ten behoeve van individuele bewoners of groepen bewoners van Maasveld gerealiseerd, die ook openstaan voor andere mensen in de omgeving van Maasveld met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Het gaat hier om de extra’s die het leven van de bewoner inkleuren en die niet via de reguliere financieringsstroom geboden kunnen worden. En dat zijn nu juist de dingen die voor een bewoner het verschil maken! Bijvoorbeeld extra speel- of beweegtoestellen, een snoezelruimte inrichten, een nieuw zwembad ter realisering van De Droom van Daniëlle, aangepaste sport activiteiten organiseren zoals Equipe Mont Ventoux of een middagje naar de stad of het bos.

Wilt u meer weten over Stichting Steunfonds Vrienden van Maasveld?
Of wilt u bijdragen aan activiteiten en projecten van de vriendenstichting? Neem dan contact op met het bestuur via onderstaande contactgegevens of klik hier voor de brochure.

Contactgegevens
Stichting Vrienden van Maasveld
p/a Maasvelderweg 1
6229 XT Maastricht

T 043 – 356 87 28
E vrienden@koraalgroep.nl

Rekeningnummer: NL 38 RABO 0384789447


Bestuur

  • Dhr. Luud Mesters, voorzitter
  • Dhr. Karel Jacobi, secretaris
  • Dhr. Roger Bastings, penningmeester                                                                                                              
  • Dhr. Harry Visser, bestuurslid  
  • Dhr. Theo Peereboom, bestuurslid

Stichting Steunfonds Vrienden van Maasveld is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) waardoor  uw donaties aftrekbaar zijn voor de belastingen en is tevens offcieel door CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) erkend als 'Goed Doel'. Stichting Steunfonds Vrienden van Maasveld is medio 2013 opgericht. De eerste activiteiten met betrekking tot het werven van gelden en het uitvoeren van projecten en activiteiten zijn in 2014 gestart.


     

Deel deze pagina op