Visie op zorg

De visie op de langdurige zorg voor mensen met een verstandelijke en lichamelijk beperking is in de laatste jaren sterk veranderd. De cliënt, onze bewoner, is geheel centraal komen te staan.

Als lid van de maatschappij wil de cliënt regie voeren over het eigen leven. Het voeren van regie over het eigen leven, het ontvangen van persoonsgerichte zorg en het rekenen op naadloze samenwerking, willen wij voor onze bewoners mogelijk maken. Het denken voor de ander en het organiseren en bepalen vanuit een zorginstituut maakt plaats voor ‘de bewoner zijn eigen leven laten leiden, het leven waar hij voor kiest’. Dit vraagt van de organisatie een transitie van een huis naar een thuis, waar gastvrijheid, respectvolle bejegening en scherpte op kwaliteit en veiligheid vanzelfsprekend zijn. De beweging die de gehele organisatie maakt is samen te vatten in de woorden: ‘ Van zorgen voor naar zorgen dat ’. Het is onze ambitie dit vorm te geven en dit samen mogelijk te maken. In het realiseren van deze visie trekken wij nauw op met collega’s vanuit Koraal Groep en Op de Bies en St. Anna.

Vanuit onze visie en gezamenlijke kracht stimuleren wij professioneel handelen en ondersteunen we zelfverantwoordelijkheid en vakmanschap van medewerkers en de participatie van cliënten. Het opleidings- en scholingsbeleid is daarop toegespitst en krijgt zo veel als mogelijk vorm via coaching on the job. Daarop aansluitend leggen we de verantwoordelijkheid voor de realisatie van ‘Van zorgen voor naar zorgen dat ’ en ‘regie op eigen leven’, zo laag mogelijk in de organisatie, direct bij de woongroepen. Maasveld wil het samen beslissen in de driehoek tussen bewoner medewerker en verwant, zodanig realiseren, dat bewoners en verwanten meer tevreden zijn en medewerkers met meer plezier werken, zich kunnen ontplooien en trots zijn op hun bijdrage.

De kwaliteit van het leef- en woonklimaat voor de bewoners en de integratie in de gemeenschap is sterk verbeterd door de renovatie en nieuwbouw van Maasveld, die startte in 2011 en afgerond zal zijn in 2018. Maasveld beschikt daardoor over moderne woningen en faciliteiten midden in de wijk Heugem, in Maastricht. Woningen met een kleinschalig karakter, die volledig aansluiten op de veranderde zorg- en leefwensen van de cliënt. Vanuit onze visie werken we in de komende jaren toe naar regie op locatie van de woongroep in deze woningen. 

Regie op eigen leven en regie op locatie wordt gefaciliteerd vanuit beleid dat gericht is het borgen van kwaliteit en veiligheid, het vergroten van de gastvrijheid en het stimuleren van gezond eten, leven en bewegen. Participatie van medewerkers, bewoners en verwanten in de beleidsprojecten wordt via medezeggenschap gestimuleerd. De transitie van een huis naar een thuis via regie op locatie zal leiden tot een substantiële toename van de tevredenheid van bewoners, medewerkers en verwanten. Door het periodiek meten van tevredenheid, evalueren van bevindingen en vertalen naar actie, kunnen we blijvend aan verbetering werken en onze continuit en kwaliteit borgen.

Deel deze pagina op