ANBI - informatie

Stichtingen die aangemerkt willen worden als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) dienen te voldoen aan bepaalde regelgeving. Maasveld heeft een ANBI-status, hetgeen onder andere inhoudt dat giften en donaties aan Maasveld aftrekbaar kunnen zijn van de belastingen.

Voorwaarde voor verkrijging en behoud van de ANBI-status is verstrekking van onderstaande informatie via de eigen website:

Naam organisatie
Stichting Maasveld

RSIN
816891199

Contactgegevens
Maasvelderweg 1
6229 XT Maastricht
Tel: 043-3568700
infomvld@koraalgroep.nl

Bestuur
Stichting Koraal

Beleidsplan
Beleidsplan 2017

Beloningsbeleid
Alle functies zijn beschreven, gewogen en ingedeeld met behulp van het Functiewaarderingssysteem Gezondheidszorg (FWG). Op basis van deze indeling zijn de functies aansluitend ingeschaald in de daarbij behorende salarisschalen.

Doelstelling
Maasveld biedt verblijf, werk, dagbesteding, ondersteuning, advies en begeleiding aan mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking, en aan hun familie. Maasveld maakt deel uit van Koraal.

Verslag activiteiten en financiële verantwoording
Zie: Jaarverslag Koraal

Deel deze pagina op