Jaarplan 2019 regio Maastricht Heuvelland Westelijke Mijnstreek

15-01-2019
In 2017 heeft Koraal regio Maastricht Heuvelland Westelijke Mijnstreek (MHWM) nagedacht over de uitdagingen waar ze de komende tijd mee te maken hebben. Deze zijn beschreven in het ‘Regioplan 2018-2020’.

De centrale uitdaging is hoe Koraal ‘die ene cliënt’ kan ondersteunen om op zijn manier mee te kunnen doen in de maatschappij. Dat hij kan wonen, leren, werken en zijn vrije tijd kan besteden op een manier die bij hem past. Waar hij gelukkig van wordt in zijn leven. Dit is de ‘bedoeling’, hier gaat het uiteindelijk om.

Een andere uitdaging is hoe Koraal ‘die ene medewerker’ kan ondersteunen om zijn werkzaamheden zo goed en prettig mogelijk te kunnen uitvoeren. 

Bij beide uitdagingen is het van belang dat Koraal ondersteunt vanuit de gedachte ‘Van de ander’, ‘Naast de ander’ en ‘Met de ander’. Unieke mensen in unieke situaties vragen om unieke ondersteuning: maatwerk, snelheid en wendbaarheid. En vooral het open gesprek met elkaar om er achter te komen wat er echt toe doet en hoe je dit samen kunt bereiken.


 

In de zomer van 2018 zijn cliënten, verwanten en medewerkers van Koraal regio MHWM naast en met elkaar in gesprek gegaan over wat er binnen de regio echt toe doet en wat we in 2019 met elkaar te doen hebben om dit te bereiken. Wat moet er in 2019 gebeuren om de ‘bedoeling’ nog beter te realiseren? Het antwoord op deze vraag is beschreven in een aanvulling op het ‘Regioplan 2018-2020’: het ‘Addendum 2019’ oftewel het ‘Jaarplan 2019’.

Addendum 2019
Het addendum 2019 is het jaarplan van de regio. Een jaarplan dat houvast moet geven aan wat in 2019 gebeurt. Zie het niet als een ‘in beton gegoten’ plan waarin uitgewerkt staat wat er allemaal moet gebeuren. Zie het als een gezamenlijke afspraak over wat we te doen hebben. Hoe hier in de praktijk invulling aan gegeven wordt, zal zoals in de inleiding beschreven vaak maatwerk zijn.

Er zijn voor 2019 drie belangrijke punten waar het addendum zich op richt:

 1. Zo thuis mogelijk
  Ongeacht waar iemand woont, leert, werkt of zijn vrije tijd besteedt; een ‘thuis’ vormt de basis voor meedoen en ontwikkeling. Ondersteuning vanuit Koraal regio MHWM is zowel voor cliënten, verwanten als medewerkers gebaseerd op het optimaliseren van het thuis-gevoel. De omgeving en de (onderlinge) relatie zijn hierbij belangrijke factoren.
   
 2. Participatie (meedoen)
  Participatie gaat in het beginsel over ‘gelijkwaardigheid’ en ‘meedoen’. Het draagt bij aan een gevoel van eigenwaarde, zelfstandigheid en geluk. Dit geldt niet alleen voor cliënten, maar ook voor verwanten en medewerkers. Daarnaast is participatie van belang om, zoals in de inleiding beschreven, naast en met elkaar te komen tot de juiste oplossingen voor die ‘ene mens of situatie’.

  Bij participatie staan de wensen en behoeften centraal. Wensen en behoeften die soms moeilijk te achterhalen zijn. Omdat mensen ze niet kunnen verwoorden, of omdat ze nog zoekende zijn naar wat ze willen. Ondersteunen begint dan ook vaak met de gezamenlijke zoektocht naar wensen en behoeften.
   
 3. Beschikbaarheid en inzetbaarheid
  Om ‘naast de ander’ en ‘met de ander’ te kunnen ondersteunen heeft Koraal voldoende medewerkers nodig. Hier ligt momenteel een grote uitdaging, omdat nieuwe medewerkers moeilijk te vinden zijn en huidige medewerkers makkelijker overstappen naar een andere organisatie. Het is van belang om medewerkers te binden en te boeien door als Koraal naast en met hen te zoeken naar hoe zij hun werk zo goed en prettig mogelijk kunnen uitvoeren.

Meer informatie
In dit document zijn kort de hoofdpunten aangegeven van het jaarplan 2019. In het kwaliteitsportaal van Koraal is het ‘Regioplan 2018-2020’ en het ‘Addendum 2019’ te vinden. Deze uitgebreidere documenten gaan dieper in op hetgeen Koraal regio MHWM in 2019 te doen heeft.

Naast bovengenoemde documenten, is de essentie van het jaarplan 2019 ook te zien in een korte film. Hierin komen middels voorbeelden de drie eerder benoemde belangrijkste punten aan bod. Klik hier om het filmpje te bekijken.

Deel deze pagina op