Jongeren De La Salle denken en adviseren mee over regioplan Noordoost-Brabant

09-10-2018
Cliënten hebben een belangrijke stem in hoe we zaken met elkaar afspreken en organiseren binnen Koraal, voortvloeiend uit leidende thema’s als de Nieuwe Dialoog en participatie van cliënten, leerlingen en medewerkers.

Een mooi voorbeeld hiervan is hoe jongeren bij De La Salle meedenken een mee-adviseren bij de totstandkoming van het regioplan Noordoost-Brabant. De Cliëntenraad van De La Salle overhandigde op woensdag 3 oktober een lijst met aandachtspunten voor het betreffende regioplan. Denk hierbij aan:
 

  • het introduceren van een nieuwe stijl voor het voeren van groepsgesprekken.
  • het realiseren van communicatiemiddelen voor jongeren die een nieuwe behandeling of vervolgbehandeling starten. Hoe ziet het terrein eruit? Wat kan ik doen bij de vrijetijdsbesteding en hoe ziet mijn kamer eruit?
  • aandacht voor verder verbeterde afstemming tussen onderwijs, behandeling en zorg.
  • op het gebied van teamontwikkeling: meer ruimte voor begeleiders om cliëntgerichte activiteiten te organiseren: samen tekenen, voetballen en muziek maken.
     

Christel Bogers nam de lijst met aandachtspunten in ontvangst en zorgt ervoor dat deze worden verwerkt in het regioplan Noordoost-Brabant.   

Deel deze pagina op