IKC+ brengt werelden van zorg en onderwijs samen

12-09-2018
Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn zorg en speciaal onderwijs (De Rietlanden SO) van Koraal in Den Bosch samengebracht in één gebouw: het Integraal Kind Centrum Plus (IKC+). Christel Bogers, regiodirecteur Noordoost-Brabant: “Koraal brengt de werelden van zorg en onderwijs samen. Het IKC+ is een mooi voorbeeld van het realiseren van onze ambitie om intersectoraal te werken. Dit is precies zoals we de transformatie van Koraal hebben bedoeld. Het sluit ook geheel aan bij de gedachte, zoals ook geformuleerd in de evaluatie van de Jeugdwet, dat onderwijs en zorg veel meer met elkaar moeten samenwerken ten bate van de cliënt.”

In het IKC+ werken de gemeente Den Bosch, het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs (SWV PO) de Meierij, het regulier onderwijs in Den Bosch, en nog een aantal partijen met Koraal samen. Christel Bogers: “Door de realisatie van het nieuwe IKC+ zijn we in staat om veel meer door te gaan ontwikkelen op de vraag van de leerling en kunnen we ondersteuning op het gebied van onderwijs en zorg veel meer op maat geven.

De Rietlanden SO (circa 115 leerlingen in de groepen 1 t/m 8) is onlangs verhuisd naar de Kooikersweg 301 in Den Bosch waar De Sprankel, een school voor speciaal basisonderwijs van Signum, al was gevestigd. Het is de bedoeling dat na de herfstvakantie de zorgonderdelen van Koraal uit Den Bosch
in het IKC+ worden gehuisvest. Dat zijn het Multidisciplinair Kinderdagverblijf, de Naschoolse Dagbehandeling en het Team Complexe Scheidingen. “We kunnen onze ondersteuning veel beter op elkaar afstemmen nu we samen in één gebouw zitten”, zegt Ruud Eggink, schoolleider De Rietlanden SO. “De fysieke muren tussen onderwijs en zorg zijn letterlijk weg, de kans dat we elkaar nu ontmoeten is vele malen groter dan wanneer we in twee aparte gebouwen waren blijven zitten.”

Volledig artikel
Lees hier het volledige artikel over hoe het nieuwe IKC+

Deel deze pagina op