Participatie leidend in nieuwe medezeggenschap medewerkers

12-09-2018
 nieuwe medezeggenschap medewerkers
Medezeggenschap verandert bij Koraal. En hoe! Van 24 tot en met 30 september vinden de verkiezingen voor het nieuwe orgaan Medezeggenschap Centraal (MZ Centraal) plaats. Daarachter schuilt een heel nieuwe wereld van medezeggenschap waarin participatie van medewerkers het sleutelwoord is en waarbij - passend bij de strategie van Koraal - het meedoen van cliƫnten en leerlingen centraal staat.

Belangrijke voorwaarde daartoe is dat álle medewerkers participeren in medezeggenschap. Marie-Rose Janssen, voorzitter van de CMZm: “Hoe meer invloed de medewerker heeft op zijn werkomstandigheden des te prettiger hij zich voelt en des te beter hij de ondersteuningsvraag van de cliënt kan beantwoorden.”

We voeren het gesprek over de nieuwe structuur van medezeggenschap bij Koraal met drie personen: Karin van Weereld (ambtelijk secretaris Medezeggenschap), Michael Vanhixe (lid van de ondernemingsraad Parkstad) en Marie-Rose Janssen (voorzitter van de CMZm). Er heerst aan tafel een zekere opwinding over de komende tijd. De aanstaande verkiezingen, de volstrekt nieuwe structuur, het geloof in samen, het zijn veelbelovende en spannende tijden. Michael Vanhixe: “We gaan iets anders doen dan wat we gedaan hebben en natuurlijk is dat spannend. We streven besluitvorming zo laag mogelijk in de organisatie na.”

Uniek
Er is veel uniek aan de komende verkiezingen voor MZ Centraal, de opvolger straks van CMZm. Niet alleen de verkiezingen zelf, want het is voor het eerst dat Koraal in gezamenlijkheid één centraal orgaan kiest, maar vooral ook de geïntegreerde structuur tussen zorg, onderwijs en arbeid die tot stand wordt gebracht.

MZ Centraal ziet binnen afzienbare tijd het licht. Het behandelt alle onderwerpen op centraal niveau; alles wat de combinatie zorg, onderwijs en arbeid betreft. Dat is medezeggenschap die aansluit op de visie van Koraal. Daarnaast kent Koraal ook binnenkort het formele orgaan Medezeggenschap Onderwijs (MZ Onderwijs), dat gezien kan worden als een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). MZ onderwijs behandelt de onderwerpen die meerdere scholen aangaan en onderwijs specifiek zijn.

Volledig artikel
Lees hier het volledige artikel over de nieuwe medezeggenschap

Meer informatie
Bekijk de animatie over de nieuwe medezeggenschap bij Koraal op YouTube!

Deel deze pagina op