(Specialistische) beroepsopleidingen

Maasveld is een erkend opleider en geaccrediteerd als leerinstelling. En heeft een officiële opleidingserkenning voor Arts Verstandelijk Gehandicapten.
GZ - psycholoog
GZ - psycholoog
Professionele zorg verlenen doe je niet alleen. Binnen de Limburgse intramurale zorg functioneert een team van specialisten dat op afroep snel en professioneel psychiatrisch advies en hulp kan bieden.
Lees meer

Daarnaast kunnen we voor complexe vragen het landelijke CCE inschakelen. Verder heeft Maasveld samenwerkingsverbanden met Mondriaan, Radar, MUMC, de huisartsen en verschillende werkstichtingen binnen Koraal Groep. Kijk voor onze samenwerlingspartners ook even onder 'ketenpartners' op deze website.

Maasveld vindt kennisontwikkeling van haar eigen medewerkers, zoals de medisch specialisten en gedragswetenschappers, belangrijk. Ook dat is onmisbaar als je goede zorg en begeleiding aan bewoners wilt bieden die bij ons wonen vanwege hun complexe zorg- en ondersteuningsvraag.

De GZ-psycholoog is gespecialiseerd in diagnostiek voor en behandeling van mensen met complexe zorgvragen. Dan gaat het vooral ook om bewoners met een psychiatrisch verleden of met psychiatrische zorgvragen. Maasveld heeft een GZ opleidingsplek. Dat biedt ons de mogelijkheid tot specialisatie van orthopedagoog of psycholoog naar GZ psycholoog. 

Arts Verstandelijk gehandicapten
Arts Verstandelijk gehandicapten
Maasveld heeft al jaren een officiële opleidingserkenning voor AVG-arts; een specialistische opleiding tot arts voor verstandelijk gehandicapten. Wij verzorgen die opleiding in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Lees meer

Daarnaast lopen veel studenten geneeskunde van de universiteit Maastricht  bij Maasveld stage. Maasveld werkt bovendien samen met de Huisartsenopleiding en heeft goede contacten met huisartsen in de regio.  Die ‘openheid’ bevordert de kennis over mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en levert verrassende, nieuwe methodieken op. Het netwerk wordt versterkt en de zorg voor en acceptatie van onze bewoners heeft er baat bij. Voordeel is ook dat uitwisseling van kennis en ervaring beroepsgroepen en medewerkers van Maasveld up tot date  houdt.

Erkend opleider

We werken verder heel intensief samen met de Hogeschool Zuyd. Ze biedt stageplekken en onderzoeksmogelijkheden aan voor diverse opleidingen, zoals HBO-v, social work, orthopedagogiek, pedagogiek en technische bedrijfskunde. Op het gebied van logopedie wordt met de Universiteit Leuven samengewerkt. Interne trainers die zijn opgeleid op expertisegebieden als autisme, sensorische informatieverwerking, palliatieve zorg en medicatie zorgen voor extra kennis en expertise. Maasveld is erkend opleider en geaccrediteerd als leerinstelling.

Palliatieve zorg

Uniek is het skillslab, een speciale oefenruimte waar praktijkgetrouw verpleegtechnische handelingen kunnen worden geoefend. Ook cursisten van buiten (andere organisaties) kunnen bij Maasveld terecht om die bekwaamheid te behalen. Veel aandacht is er ook voor palliatieve zorg en ondersteuning. We gaan vroegtijdig met de ouder wordende bewoner en zijn netwerk in gesprek over wensen en mogelijkheden. Voorop staat de kwaliteit van leven. Het streven is onze bewoners op hun eigen plek de juiste zorg en ondersteuning te bieden. Daartoe participeren we in een groot onderzoek van ZonMW en hebben we een speciaal palliatief team opgeleid.

BBL opleiding verpleegkundige
Binnen Maasveld wordt de mogelijkheid geboden om een opleiding tot verpleegkundige te volgen waarmee je na het behalen van je diploma als groepsbegeleider aan de slag kunt. De opleiding wordt geboden via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Dit betekent dat het grootste deel van de opleiding plaatsvindt in de praktijk en je een dag per week theoretische lessen volgt op school.
Lees meer

Als leerling ga je gedurende de opleiding in meerdere woongroepen werken. Samen met andere medewerkers wordt van jou een bijdrage gevraagd in de verzorging en begeleiding van bewoners. Een van je collega's wordt je werkbegeleider en zorgt er mede voor dat je de vaardigheden opdoet, die je nodig hebt voor het behalen van je diploma. Zelfstandig kunnen werken en flexibliteit zijn in de opleiding een pre. Er wordt van je verwacht dat je standalone (alleen in de praktijk) kunt werken en een groot verantwoordelijkheidsgevoel uitdraagt.

De reguliere opleiding (BBL) verpleegkundige niveau 4 duurt 4 jaar. De verkorte opleiding (BBL) duurt 2,5 jaar. Je gaat een dag in de week naar school (ROC Leeuwenborgh Maastricht). De overige uren ga je werken binnen een woongroep. Tijdens de opleiding krijg je een leer-arbeidsovereenkomst van minimaal 28 uur en maximaal 32 uur. Je mag 160 lesuren onder werktijd volgen. Je krijgt 4 uur per maand de mogelijkheid om onder werktijd aan opdrachten te werken; hiervoor is een studieruimte gecreëerd binnen Maasveld.

Mocht je nog vragen hebben over de opleiding, dan kun je contact opnemen met praktijkd en opleiding, mevrouw Susan van Oijen of mevrouw Jolieke Van den Brink, te bereiken via telefoonnummer: 043-3568751.

Deel deze pagina op