Onze visie op leren binnen Maasveld

Scholing bij Maasveld
Complexe zorg vraagt om een andere manier van scholing. Vakkennis is belangrijk. Die kennis adequaat toepassen in de praktijk is nóg belangrijker. Medewerkers werken professioneel, samen, lerend en borgen vanuit eigenaarschap goede zorg en ondersteuning. Dit altijd in samenspel met de bewoner en zijn verwant of wettelijk vertegenwoordiger.

Maasveld heeft intern een uitstekend scholingsaanbod en wij leiden onze medewerkers zelf op zodat onze bewoners altijd de meest passende zorg en ondersteuning krijgen. Maasveld hecht groot belang aan directe ondersteuning bij het werk. Deze aanpak van leren en ontwikkelen noemen we ‘coaching on the job’ of ‘werkplek leren’. Extra aandacht gaat daarbij uit naar het ontwikkelen van praktische vaardigheden, het stimuleren van zelfverantwoordelijkheid en probleemoplossend vermogen van medewerkers én het vergroten van de intrinsieke motivatie, het doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen. Het vermogen tot zelfreflectie en het geven van constructieve feedback zijn voor alle medewerkers belangrijke vaardigheden.

Bij Maasveld zijn we ervan overtuigd dat het intern scholen en opleiden van medewerkers (onze interne expertise)van grote meerwaarde is voor de ondersteuning van bewoners en medewerkers. Sinds 2012 leiden we dan ook zelf interne trainers op. Zij zorgen voor de juiste coaching op de werkplek. Kennis wordt direct toegepast in de praktijk. Zo toetsen we voortdurend onze kwaliteit van zorg en kunnen we beter en sneller inspelen op ontwikkelingen in de zorg. Interne expertise draait ook om het vergroten van zelfreflectie, afstemming en verbinding: kennis en innovatie worden binnen expertisegebieden gedeeld. Maasveld huldigt de filosofie van de lerende organisatie: voortdurend ontwikkelen en verbeteren!

Ons uitgangspunt is dat onze bewoners zelf, in samenspraak met verwanten of wettelijk vertegenwoordigers, aangeven wat belangrijk is voor de invulling van hun leven. Bewoners voeren zelf de regie, Maasveld adviseert en ondersteunt daarbij. Mét mensen! Vóór mensen!

Deel deze pagina op