Palliatieve zorg

Palliatieve zorg bij Maasveld
De Wereld Gezondheidsorganisatie omschrijft palliatieve zorg als een benadering die de kwaliteit van leven verbetert van patiƫnten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening waarbij genezen niet meer mogelijk is.

Voor de meest kwetsbare bewoners van Maasveld wordt palliatieve zorg als manier van werken ruimhartig toegepast vanwege het centraal stellen van kwaliteit van leven en het welzijn van de bewoner. De zorg richt zich dan voornamelijk op het voorkomen of verlichten van klachten en ongemakken en is uitdrukkelijk gericht op comfort.

Wanneer er geen kans op genezing is, houdt het leven niet meteen op maar ontstaan er wel grote vragen, onzekerheden en is er extra behoefte aan zorg. Maasveld heeft alle disciplines in huis om bewoners en hun omgeving op zowel lichamelijk, psychosociaal als geestelijk gebied te ondersteunen in deze moeilijke periode.

Bij Maasveld valt palliatieve zorg binnen het kader van onze dagelijkse zorg aan bewoners: er wordt telkens opnieuw gekeken wat deze bewoner nodig heeft en als het traject palliatieve zorg is ingezet wil dat niet zeggen dat er niet meer wordt onderzocht of behandeld. Het betekent wel dat er samen met de bewoner en diens naasten wordt nagedacht over wat goede zorg is voor deze bewoner. Wij omgeven het levenseinde met dezelfde zorg en aandacht, die we onze bewoners dagelijks bieden. Daarmee stijgt de palliatieve zorg boven de reguliere zorg uit, vanwege de beperkte levensverwachting en de intensievere zorgvraag. Onze visie is erop gericht dat in alle fasen van palliatieve zorg ons handelen gericht blijft op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven èn sterven van de bewoner. Het bieden van comfort staat hierbij voorop.

Bij Maasveld bieden we al jaren palliatieve zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, hierdoor hebben we veel ervaring met deze bijzondere vorm van zorg. In 2015 wordt de landelijke Zorgmodule Palliatieve Zorg in Maasveld uitgetest als pilot voor de gehele Nederlandse gehandicaptenzorg.  Palliatieve zorg is immers al een intensieve zorg, maar de combinatie met een verstandelijke beperking maakt het tot een zeer specialistische zorg. De mogelijkheden en beperkingen van de bewoner ten aanzien van communiceren en informeren, de ondersteuning bij symptomen en begeleiding van gedrag zijn voorbeelden die om een andere manier van zorg vragen dan de reguliere zorg. Daarom is Advance Care Planning bij ons een essentieel onderdeel van onze zorg.

Maar zoals we in Maasveld tegen onze bewoners zeggen: "Ook al kun je niet meer beter worden, we kunnen wèl nog goed voor je zorgen!".

Deel deze pagina op