Poli voor volwassen mensen met een verstandelijke beperking

Downpoli in AZM en Maasveld
In 2012 opende Maasveld samen met het Academisch Ziekenhuis Maastricht een aparte poli voor volwassenen met het syndroom van Down. Het is de eerste poli in Limburg en, voor zover bekend, de vierde in Nederland.

In de poli werken verschillende disciplines samen. Zo kunnen mensen met Down terecht bij een KNO-arts, een oogarts, een cardioloog, een gedragsdeskundige en een arts voor verstandelijk gehandicapten.

De polikliniek is iedere eerste woensdag van de maand geopend. Cliënten die zich aanmelden ontvangen enkele weken voor het bezoek een vragenlijst waarmee een eerste inschatting wordt gemaakt van hun gezondheid. Verder ontvangen ze een informatiemap waarin stap voor stap wordt uitgelegd wat er gaat gebeuren. Vervolgens worden tijdens het spreekuur verschillende hulpverleners bezocht. Namens het team stuurt Annemieke Wagemans, AVG-arts van Maasveld, daarna een behandelplan aan de huisarts. Die zorgt voor verdere coördinatie. Zijzelf is op de achtergrond beschikbaar voor overleg en vervolgadvies.

Downpoli AZM & Maasveld, Annemieke Wagemans

Naast de volwassen Downpoli is er wekelijks een algemene poli voor mensen met een verstandelijke beperking. De huisarts kan iemand met een verstandelijke beperking naar deze poli verwijzen voor coördinatie van de medische zorg die met de handicap te maken heeft en voor alle gezondheidsvragen die te maken hebben met de verstandelijke beperking.

Hoofdbehandelaar Annemieke Wagemans van Maasveld, vertelt in Dagblad De Limburger, over het belang van een dergelijke poli in de regio. Klik hier om het artikel te lezen.

Contact
De Downpoli en de algemene poli voor volwassen mensen met een verstandelijke beperking is te bereiken via de poli klinische genetica van het MUMC+, telefoonnummer: 043-387 58 55 of via email volwassendownpoli@mumc.nl

Websites
www.mumc.nl
www.erfelijkheid.nl
www.gezondidee.mumc.nl
www.downsyndroom.nl

Deel deze pagina op