Autisme

Autisme is een stoornis in de informatieverwerking. Dat betekent dat informatie bij mensen met autisme anders en/of trager wordt verwerkt dan bij de meeste andere mensen. Dat heeft weer gevolgen voor onder andere het begrip, de communicatie, het voorstellingsvermogen spelen, leren, omgaan met anderen, gedrag, en de prikkelverwerking.

Autisme valt onder de categorie ‘pervasieve ontwikkelingsstoornissen’, een overkoepelende term voor een aantal stoornissen die tegenwoordig ook wel ‘autismespectrumstoornissen’ worden genoemd. Pervasief wijst erop dat de stoornis doordringt in verschillende ontwikkelingsgebieden van de persoon. Autisme komt relatief veel voor bij mensen met een verstandelijke beperking. Het is niet te genezen.

Binnen Maasveld ondersteunen we mensen met een verstandelijke beperking en autisme op veel levensgebieden. We proberen omgeving, begeleiding en activering zodanig aan te passen dat de omgeving begrijpelijk, overzichtelijk en voorspelbaar wordt. Hiervoor worden behandel- en begeleidingsplannen opgesteld, eventueel voorzien van dagprogramma’s en signaleringsplannen. Aanvullend maken we gebruik van hulpmiddelen, zoals visualisatiesystemen (foto’s, picto’s), kalenders/agenda’s, time timers en apps. Bij veel mensen met autisme bestaan problemen op het gebied van prikkelverwerking. Als dat nodig is, brengt een zogenoemde SI-therapeut het sensorisch profiel van de bewoner in kaart en worden de begeleiding en het dagprogramma afgestemd op de conclusies.

Autisme Team
De begeleiders van de woongroepen en de dagbesteding volgen allemaal interne scholing op het gebied van autisme om hun kennis op peil te houden. De scholing wordt verzorgd door het Autisme Team, een team van geschoolde Autisme deskundigen van Maasveld. Binnen dit team is niet alleen kennis over autisme aanwezig, maar wordt ook expertise ontwikkeld op het gebied van autisme en veroudering bij mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast heeft het team ruime kennis van en ervaring met BrainBlocks. Daarmee leren mensen over autisme praten. Meer informatie geeft de website over BrainBlocks.

Het Autisme Team houdt zich naast het ontwikkelen en geven van scholing en coaching ook bezig met kennisverbreding. Het team houdt de belangrijke wetenschappelijke ontwikkelingen bij, legt en onderhoudt contacten met instellingen en experts in het land en organisereert Autisme Symposia.

Deel deze pagina op