Advance Care Planning

Advance Care Planning bij Maasveld
Advance Care Planning is bij Maasveld een essentieel onderdeel van de zorg, want door samen te praten over zorg krijg je meer inzicht in wensen en verwachtingen van bewoners en hun naasten.

Het kan gebeuren dat een kwetsbare bewoner totaal onverwacht wordt gereanimeerd, geopereerd en behandeld, maar uiteindelijk toch overlijdt aan complicaties. Met afspraken vooraf had je veel pijn en angst kunnen voorkomen, zowel bij de bewoner als zijn omgeving. Daarom is het belangrijk dat onze medewerkers weten hoe ze moeten handelen in de hectiek bij onverwachte crisissituaties.

Advance Care Planning is een belangrijk thema in de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen. Hierbij staat vroegtijdige communicatie over de zorg in de toekomst en de wensen en verwachtingen van patiënten en betrokkenen centraal. Het is belangrijk om de zorg goed af te stemmen op die wensen en verwachtingen. Alleen door hier samen over te praten, kom je uiteindelijk tot een beleid waarbij de bewoner is gebaat. Dus daar moet je op tijd mee beginnen. 

Annemieke Wagemans is arts verstandelijk gehandicapten bij Maasveld en heeft affiniteit met het thema. In 2013 publiceerde ze haar proefschrift "Medische beslissingen rond het levenseinde in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking". Lees meer

Deel deze pagina op