Intensieve zorg en ondersteuning

Intensieve zorg & ondersteuning bij Maasveld
Ongeveer de helft van de bewoners van Maasveld heeft een complexe zorgvraag. Dit zorgt voor een opeenstapeling van gezondheidsproblemen die voortkomen uit hun verstandelijke én lichamelijke beperkingen.

Het is een uitdaging voor onze medewerkers deze vaak ernstig meervoudig beperkte bewoners de zorg en ondersteuning te bieden die ze nodig hebben. Maasveld heeft onder meer artsen (specialisme AVG: arts verstandelijk gehandicapten), fysiotherapeuten, logopedisten, gedragswetenschappers, verpleegkundigen en groepsbegeleiders in dienst om ze daarbij optimaal te ondersteunen.

Goede zorg hangt direct samen met intensieve, multidisciplinaire samenwerking. Daarnaast worden medewerkers regelmatig en adequaat  bijgeschoold. Uitgangspunt is onze bewoners het leven te laten leiden waarvoor zij kiezen en er tevens voor te zorgen dat ze, waar mogelijk, zelf de regie houden. Maasveld vindt de stem van bewoners, zijn ouders, verwanten en/of en van de wettelijk vertegenwoordiger belangrijk.

Intensieve zorg & ondersteuning bij Maasveld

Onze bewoners met complexe zorgvragen wonen allemaal in groepen van acht in mooie en comfortabele nieuwbouw woningen. Het geeft medewerkers veel professionele voldoening als ze erin slagen contact te maken met bewoners die ernstig beperkt zijn, zoals bewoners met een ligorthese die zich nauwelijks kunnen uiten.

We zoeken wegen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij ondersteuningsvragen, niet alleen in dagelijkse dingen zoals douchen, aankleden en eten, maar ook met dagbesteding op maat, goede medische zorg, fysiotherapie, logopedie en ondersteuning van gedragswetenschappers.

Deel deze pagina op