Gedragsproblemen en begeleiding

Gedragsproblemen & begeleiding bij Maasveld
Ongeveer de helft van de bewoners van Maasveld heeft, naast hun verstandelijke beperking, autisme-gerelateerde problemen en/of psychiatrische klachten, ook gedragsproblemen.

Eind 2014 zijn nieuwe patiowoningen gebouwd speciaal voor bewoners die behoefte hebben aan intensieve begeleiding, een gestructureerde leefomgeving en gedragsregulering. Elke woning biedt plek voor 8 bewoners met een eigen kamer of appartement en een tuintje. Er is ook een gezamenlijke woonkamer. 
De woningen zijn in overleg met de bewoners, hun familie of wettelijk vertegenwoordigers en met de medewerkers ontworpen. De zestien eenheden per woning zijn opgesplitst in twee groepen van acht. De indeling ondersteunt de specifieke zorg en begeleiding die bewoners met gedragsproblematiek nodig hebben. Alle bewoners zijn gebaat bij een gestructureerd en voorspelbaar leven.

In de woningen leven de bewoners vooral apart van elkaar. Ze zijn met zichzelf bezig en leven volgens een eigen dagprogramma. Het is de kunst die programma’s zo te matchen dat bewoners elkaar tegenkomen waar het kan, maar dat het niet hoeft als het niet kan. Daarnaast streeft de begeleiding ernaar om bewoners op momenten ook in de groep op te nemen.

Goed geschoolde medewerkers
De begeleiders hebben een verpleegkundige of een agogische achtergrond. Daarnaast hebben ze aanvullende, gespecialiseerde opleidingen en trainingen gevolgd, onder andere op het gebied van autisme en psychiatrie. Bijvoorbeeld hoe zij agressief of destructief gedrag kunnen voorkomen en hoe zij daarmee moeten omgaan. De teams zijn over het algemeen wat groter, omdat er vanwege de veiligheid meer mensen aanwezig moeten zijn en om de individuele dagprogramma’s voor de bewoners mogelijk te maken. Het gaat dan om één-op-één begeleiding.

Veel kennis en ervaring
Begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen vraagt om veel kennis en ervaring. Daarnaast is het belangrijk dat medewerkers weten hoe zij met de wisselende stemmingen van de bewoner moeten omgaan. Dat betekent de juiste inschattingen maken en daarop anticiperen. Vaak is er intensief overleg nodig tussen begeleiders, gedragswetenschappers en artsen. Soms is ook sociaalpsychiatrische ondersteuning vereist, vanwege problemen met het verleden, familie en met alledaagse zaken. Maasveld werkt daarvoor samen met professionals van het MFCG (MultiFunctioneel Centrum voor mensen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychische- of Gedragsproblemen). Daarnaast worden ook de Arts Verstandelijk Gehandicapten en eventuele andere disciplines die Maasveld biedt, zoals fysiotherapie of logopedie bij de zorg en ondersteuning van de bewoners betrokken. Door goede samenwerking met andere disciplines kunnen we nog meer voor onze bewoners betekenen en mogelijk maken. 

Deel deze pagina op