Samen Beslissen!

Samen Beslissen is een methodiek waarbij bewoners, verwanten en medewerkers met elkaar werken aan een goed leven voor bewoners, mooi werk voor medewerkers en een gezonde organisatie. Dit doen ze vanuit hun eigen kracht en vanuit gedeelde medezeggenschap. Dit betekent niet alleen meedenken en meepraten, maar ook meebeslissen over de dingen die bewoners en medewerkers belangrijk vinden in hun leven en werk.
Samen Belissen!

Samen Beslissen raakt de hele organisatie, van hoog tot laag. Voor de ondersteunende afdelingen betekent dit dat ze woongroepen zo goed mogelijk ondersteunen bij het vinden van ‘eigen oplossingen’, zodat deze zo weinig mogelijk hinder ervaren van zaken die de uitvoering van hun primaire taak in de weg staan.

Daarnaast is er een voortdurende dialoog met de betrokken medezeggenschapsorganen. Zo wordt de invoering van Samen Belissen gebruikt voor het opnieuw vormgeven van ‘meedenken, meepraten en meebeslissen’. Maasveld is ervan overtuigd dat deze nieuwe manier van werken voordelen oplevert voor bewoners, verwanten én medewerkers. Meer invloed, regie en eigenaarschap zal een positieve invloed hebben op zowel de cliënt- als medewerkerstevredenheid.

Deel deze pagina op