Voor wie is Maasveld?

Bij Maasveld bieden we zorg en ondersteuning aan mensen met (ernstige) verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen. Daarnaast kent Maasveld een grote groep bewoners met een gedragsproblematiek. Hier leest u meer over onze bewoners en de zorg en ondersteuning die Maasveld biedt.
Ernstig Meervoudig Beperkt
Ernstig Meervoudig Beperkt
Voor bewoners met een Ernstige Meervoudige Beperking biedt Maasveld professionele zorg. Binnen de kleinschalige woningen op de centrumlocatie is de betrokkenheid van de medewerkers voor deze bijzonder kwetsbare bewoners voelbaar.
Lees meer

De kwetsbaarheid zit vooral in de ernstige lichamelijk beperkingen, die om persoonlijke bejegening en heel nauwkeurig medisch handelen vragen. De bewoners kunnen rekenen op de ondersteuning door een professioneel en toegewijd team en een uitgebreid pakket (para-)medische zorg waaronder AVG-artsen, fysio/ ergotherapeuten, logopedisten.

Behalve de lichamelijke handicap is er ook sprake van een ontwikkelingsachterstand die varieert van matig tot zeer ernstige verstandelijke beperking. Dus iedere bewoner vraagt om begeleiding die aansluit bij wat hij wil en kan bereiken: waar de één een beroep doet op coaching om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven, vraagt de ander laagdrempelige snoezelmomenten, oftewel belevingsactiviteiten. Een van onze bewoners was Daniëlle. Zij is overleden op 20 januari 2017. Haar vader (op de foto te zien samen met Daniëlle in het zwembad) vertelde.

"Daniëlle was meervoudig gehandicapt. Ze tobde sinds haar geboorte met mycrocefalie en een daaraan gekoppelde zeer moeilijk behandelbare, heftige vorm van epilepsie. Daniëlle functioneerde op een niveau van ongeveer anderhalf jaar. Op haar zesde verhuisde ze naar Maasveld. Dat was haar nieuwe thuis. De deur stond voor ons altijd open en dat maakte dat wij ons hier ook een beetje thuis voelden. Als ik er was, verzorgde ik haar, eten aansluiten via de PEG-katheter deed ik zelf. Dit is een buisje dat door haar buik in de maag terecht komt. Ze kreeg haar eten dan via dit buisje"

De vader van Daniëlle vond het prettig dat zijn dochter in een huis woonde met een vaste groep medewerkers. "Het was belangrijk dat een verzorger haar goed kende, signalen kon interpreteren en er adequaat op kon reageren. Ik was direct bij de zorg betrokken, las online de dagelijkse rapportages en nam indien nodig belangrijke beslissingen", legt hij uit. Hij was lid van de ouder- en familievereniging van Maasveld, was een tijdlang ook bestuurslid.

Dagbesteding kreeg Daniëlle in het activiteitencentrum. "Dat betekende dat een medewerker die activiteiten met haar deed", zegt vader. Zelf ging hij met haar zwemmen. "Daar genoot ze van, net als van een stukje wandelen of een ritje met de auto.  Onze zorg was om haar met medicatie zoveel mogelijk epilepsievrij te houden, maar wel zodanig dat ze zoveel mogelijk meekreeg van haar omgeving. Haar zus en ik wilden er samen met Maasveld voor zorgen dat ze, ondanks haar beperkingen, toch een prettig leven had."

Meer informatie
Bewoners met Ernstige Meervoudig Beperkingen (EMB) vragen wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging. Maasveld biedt deze gespecialiseerde zorg en de begeleidingsstijl sluit aan bij het ontwikkelingsniveau van de bewoner. Voor de één betekent dat het in stand houden of verder ontwikkelen van zelfstandigheid, voor de ander ligt de nadruk op bieden van comfort en belevingsactiviteiten. Deze bewoners hebben doorgaans een ZZP-VG8 indicatie.

(Jong-) volwassenen
(Jong-) volwassenen
Mensen met een matige verstandelijke en lichamelijke beperking kunnen met ondersteuning lang in een gezin of zelfstandig blijven wonen. Soms is er echter nèt iets meer begeleiding nodig. Dan biedt Maasveld wonen in een groep. Hier krijgen bewoners de kans zo zelfstandig als mogelijk te blijven of helpt Maasveld die zelfstandigheid te ontwikkelen.
Lees meer

In de woongroepen leven volwassenen en jong volwassen. Colla is een van de jong volwassen bewoners van Maasveld. Hij wilde net als zijn vrienden, het ouderlijk huis verlaten en op zichzelf gaan wonen. Helemaal op zichzelf, was echter een stap te ver. Zijn ouders vertellen.

"Colla is geboren met het Syndroom van Williams Beuren. Het is een afwijking in de chromosomen waardoor Colla verstandelijk beperkt is en in zijn ontwikkeling achter is gebleven op zijn leeftijdgenoten. Colla is daarnaast wel heel taalvaardig en sociaal begaafd. Bovendien -en dat hoort bij het syndroom- heeft hij een paar obsessies. Zo is hij dol op alles wat met traktoren en auto's te maken heeft. Hij hoeft een motor alleen maar te horen en hij kan precies vertellen welk merk en het type traktor of auto het is. De laatste jaren heeft hij ook veel aandacht voor eten gekregen. Als baby en peuter wilde hij niet eten. Ook dat is een van de kenmerken van het Williams Syndroom. Nu heeft hij last van overgewicht."

De diagnose is pas gesteld toen Colla elf jaar was. "Daarvoor wisten we uiteraard wel dat Colla verstandelijk beperkt was. Hij bleef achter bij andere kinderen, zat en liep erg laat, had problemen met eten. Maar hij praatte daarentegen vrij vroeg. Voor ons was de beperking dan ook vooral zichtbaar op lichamelijk gebied. Toen Colla elf was, kwamen we in contact met professor Frijns uit Leuven. Een deskundige op het gebied van het Williams Beuren Syndroom. Hij liet ons 24 foto's zien van mensen met hetzelfde syndroom. We zagen 24 keer Colla."

Sinds 1997 woont Colla bij Maasveld. "Dat is heel geleidelijk gegaan. Colla had thuis een grote vriendenclub. Ging overal mee naartoe, werd overal voor gevraagd. Maar één voor één gingen de jongens het huis uit. Ze gingen samen wonen of in een andere stad studeren. Dat wilde Colla ook. Hij wilde ook het huis uit. Maasveld bood daarvoor de ideale omgeving. Het is dichtbij waar wij wonen, Colla woont redelijk zelfstandig, het is een beschermd terrein met alle noodzakelijke voorzieningen binnen handbereik en Maasveld luistert goed naar wat Colla wil en probeert daar ook invulling aan te geven. Zo heeft hij elke dag een dagactiviteit op een rustige groep, want daar heeft Colla behoefte aan. Ook sport hij regelmatig bij MaasFit en gaat hij naar de soos. In het weekend komt Colla altijd naar huis."

Meer informatie
Bewoners, zoals Colla, met  een licht tot matig verstandelijke beperking nemen bij Maasveld actief deel aan het huishouden. De meeste bewoners hebben hun dagbesteding op de centrumlocatie. Een paar bewoners werken bij organisaties buiten Maasveld zoals bij MTB, een buurtwinkel of in het groenonderhoud. De bewoners krijgen hulp en/of toezicht bij de persoonlijke verzorging. De begeleiding is gericht op het stimuleren of behouden van verworven vaardigheden. Begeleiding hoeft niet steeds aanwezig te zijn, maar is wel beschikbaar.

Passende indicatie: ZZP VG4-5

Intensieve begeleiding
Intensieve begeleiding
Jezelf staande houden in onze samenleving is voor veel mensen al een hele klus. Extra ingewikkeld is het voor mensen met een matige of ernstige verstandelijke beperking. Zij hebben zoveel last van de prikkels om hen heen, dat zij iemand anders nodig hebben om deze prikkels te reguleren.
Lees meer

Als dat niet gebeurt, kan hun gedrag escaleren. Voor deze bewoners heeft Maasveld groepswoningen waar de begeleiding zorgt voor een duidelijke gestructureerde leefomgeving. Als de bewoner het aankan, doet hij of zij mee met de groepsgenoten. Bijvoorbeeld samen eten of gezamenlijk in de woonkamer zijn. De nadruk ligt echter op de individuele benadering. Zoals bij Chantal. Zij woont sinds december 2014 op Maasveld. Haar ouders vertellen.

"Chantal is autistisch en heeft problemen met haar gedrag. Ze kan behoorlijk agressief zijn en maakt dingen stuk. Daarnaast is Chantal slechthorend. Als peuter was Chantal al moeilijk. Ze liep weg en had regelmatig driftbuien. Heel lang werd gedacht dat de oorzaak van haar gedrag lag bij haar slechthorendheid. Ze woonde dan ook onder meer in een doveninstelling in Amsterdam. Pas later bleek dat onze dochter autistisch was en dat haar gedragsproblemen daar vandaan kwamen."

"Wij verhuisden in die tijd van Noord-Holland naar Zuid-Limburg en hebben heel lang gezocht naar een passende plek voor Chantal. Sinds een paar maanden woont ze nu bij Maasveld. Op een kleine groep, waar ze een eigen kamer heeft en de mogelijkheid zich terug te trekken als ze daar behoefte aan heeft. Ook de dagbesteding is op de groep. Chantal vindt dat prettig. Ze is erg creatief en vindt het fijn om op haar eentje gewoon rustig bezig te zijn. Naar muziek luisteren bijvoorbeeld of lekker tekenen."

"De nadruk van de behandeling ligt nu heel duidelijk op haar gedrag, het autisme en op haar verstandelijke beperking. Het is een rustige groep waar het accent ligt op structuur en duidelijkheid. Dat heeft Chantal ook nodig. Je moet heel duidelijk tegen haar zijn, haar niet betuttelen en geen lange verhalen tegen haar houden. We merken dat Chantal zich goed voelt. Over een poosje gaan de begeleiders kijken hoe ze aan de ontwikkeling van Chantal kunnen werken. Dat gebeurt in overleg met ons. Je ziet dat Maasveld sowieso werkt vanuit de driehoek bewoner - ouders - begeleiders. Die samenwerking en de betrokkenheid van ons als ouders, is belangrijk."

Meer informatie
Sommige mensen met een matig tot ernstige verstandelijke beperking vragen een (besloten) woonvorm met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering. Eventuele aanverwante (psychiatrische) stoormissen en moeilijk verstaanbaar gedrag maken dat een gestructureerde leefomgeving en intensieve begeleiding escalerend gedrag kan beperken of voorkomen. Er wordt in hoge mate rekening gehouden met de individuele behoefte van de bewoner en zowel het dagprogramma als begeleiding wordt daarop afgestemd. Veelal kan de bewoner de lichamelijk verzorging zelfstandig uitvoeren met enige mate van toezicht of stimulatie, of anders is er regelmatig hulp nodig, soms met twee begeleiders.

Deze bewoners hebben een ZZP-VG7 indicatie, soms met extra zorgtoeslag.

Ouderen
Ouderen
Maasveld biedt oudere bewoners met een verstandelijke beperking en een psychiatrische problematiek een warme en huiselijke omgeving. Belangrijk zijn een duidelijke dagindeling en eenzelfde manier van begeleiden, zodat de bewoners zich veilig voelen.
Lees meer

De begeleiders zijn alert op klachten die specifiek zijn voor de ouder wordende mens. Zij weten zich daarbij ondersteund door het (para)medisch team van Maasveld, zodat onze oudere bewoners zo gezond en comfortabel als mogelijk van hun oude dag kunnen genieten. Gerard  is 75 en woont sinds vijf jaar bij Maasveld. Zijn broer en schoonzus vertellen.

"Gerard heeft tot ongeveer zijn 55ste levensjaar zelfstandig gewoond. Hij is als kind ook naar school gegaan en later, toen hij op zichzelf woonde, werkte hij op een fabriek in Maastricht in de ploegendienst. Natuurlijk wisten we dat er iets niet helemaal goed was met Gerard. Als kind liep hij bijvoorbeeld vrij laat. Maar we hebben het over meer dan zeventig jaar geleden. Toen werd er nog niet zoveel aandacht besteed aan een beperking als nu. Inmiddels weten we dat Gerard een chromosoomafwijking heeft. Hij is dus geboren met een verstandelijke beperking."

"Toen hij ouder werd, ging het zelfstandig wonen steeds minder goed. Gerard heeft verschillende stappen gezet. Van wonen met een paar keer per week begeleiding naar volledig begeleid zelfstandig wonen. Op zeker moment ging ook dat niet meer en merkten we dat Gerard volledige zorg en ondersteuning nodig had. Sinds 2013 woont hij nu op Maasveld."

"Hier krijgt hij de verzorging én de benadering die hij nodig heeft. Gerard kan nogal lastig zijn als iemand tegen hem ingaat. Zijn begeleiders voelen dat goed aan en weten hoe ze hem moeten benaderen. Dat heeft ons ook geholpen. Voorheen was het soms moeilijk om begrip voor zijn gedrag op te brengen. Maar de begeleiders van Maasveld hebben ons veel tekst en uitleg gegeven over wat er met Gerard aan de hand is en hoe wij het beste met hem kunnen omgaan." 

"Toen Gerard nog zelfstandg woonde, ging hij overal op de fiets heen.Tot in Duitsland toe. Nu nemen we hem regelmatig mee voor een uitstapje. Die vrijheid heeft hij nodig. Verder doet hij bij Maasveld dingen die hij echt leuk vindt. Tekenen en schilderen bijvoorbeeld. Hij tekent graag kerken. Dat heeft met zijn obsessie voor godsdienst en het katholicisme te maken. Je mag wel zeggen dat Gerard de Bijbel kent. Sommige passages zinnen hem niet; die heeft hij dan ook uit het boek gescheurd en als je niet oppast, schrijft hij bijbelteksten op de muren van zijn appartement. Het is wat dat betreft mooi dat Maasveld een eigen kapel heeft. Gerard komt daar vaker per dag om te bidden. Ook het strooiveldje van Maasveld bezoekt hij graag. Hij praat ook vaak met de pastor, Rianne Jongstra, en vertelt haar dan wat hem bezighoudt en waar hij bang voor is."

Meer informatie
Senioren, zoals Gerard, die een matige tot ernstige verstandelijke beperking hebben, vinden bij Maasveld passende zorg en ondersteuning. Soms zien we bij deze bewoners aanverwante psychiatrische stoornissen en moeilijk verstaanbaar gedrag naast geriatrische en somatische zorgvragen. Bij Maasveld houden we in hoge mate rekening met de individuele behoefte van de bewoner. De begeleiding draagt zorg voor een duidelijke structuur, voorspelbaar dagprogramma en een eenduidige begeleidingsstijl. Wij zorgen ervoor dat ouderen hun algemene en sociale vaardigheden zoveel als mogelijk behouden.

Passende indicatie: ZZP-VG 6 en 7

Deel deze pagina op