Indicatie en Financiering

Indicatie & Financiering
De zorg binnen Maasveld valt onder de Wet langdurige zorg, de Wlz. Dit is de voormalige AWBZ. U krijgt zorg via de Wlz als u de hele dag zorg nodig heeft.

De Wlz zorgt er dan voor dat u de nodige zorg in een instelling zoals Maasveld krijgt. Voor onze zorg en diensten is een passende verblijfsindicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Deze indicatie vraagt u zelf aan. Met een geldige indicatie betaalt het Zorgkantoor de kosten van de zorg in natura.

Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg (met een WLZ-indicatie) kunnen met hun vragen terecht bij het zorgkantoor of bij de onafhankelijke cliëntondersteuners van MEE of van Advies Zorgbelang.

De MEE-organisatie bij u in de buurt vindt u op www.mee.nl/meelocator of u kan bellen met 0900-999 88 88.

Advies Zorgbelang is te bereiken via www.adviespuntzorgbelang.nl of u kan bellen met 0900-243 81 81.

Vragen over uw indicatie of financiering? 
Voor al uw zorgvragen kunt u terecht bij het Cliëntbureau van Maasveld. Neem contact op via 043 - 356 87 00 of door te mailen naar clientbureau@koraalgroep.nl

Kijk voor uitgebreide en toegankelijke informatie over de Wet langdurige zorg ook eens op de website van de Rijksoverheid.

Deel deze pagina op